Länstrafiken har flera hållplatser i byn. Här nedan hittar du en förteckning över var dom finns, från söder till norr.

länstrafiken_buss

1a Vid södra avfarten till Överhogdal S

Observera: om du ska resa söderut finns påstigningsplatsen vid rastplatsen, ca 200 meter söderut

1b.Vid norra avfarten till Överhogdal S

2. Vid avfarten till  Hembygdsgården

Södra avfarten till Oppigårdsvägen

3. Vid rastplats/trafikplats  “gamla affären”

Här finns möjlighet att parkera bil.

Observera: om du ska resa norrut ligger påstigningsplatsen ca 100 meter norrut vid avtaget till Kulltjärnsvägen, 4 på kartan

5. Vid avfart til Bygdegården

6. Vid gamla fotbollsplan

Är närmaste hållplats för Forngården, ca 200 meter

7. Vid norra avfarten till Oppigårdsvägen, “Sahlins”.

Tillbaka till startsida

hållplatser
livstr_92x115
livstr_92x115
Website_Design_NetObjects_Fusion