Hoans återkommande  översvämningar har genom tiderna  varit  såväl ett gissel som till fördel för innevånarna i Överhogdal. Särskilt  under 1800-talet  och fram till mitten av 1900-talet när jordbruket var  av någon omfattning i trakten var konsekvenserna  vissa år förstörda skördar. Översvämningarna under snösmältningen har väl egentligen inte varit till någon nackdel i stort eftersom man då kunde flotta virket i Hoan från avverkningarna i trakten via Ljusnan till industrierna vid kusten.

Översvämningarna under sensommaren däremot  har nog varit speciellt besvärliga då skördarna därmed blivit otjänliga som foder vissa år. Konsekvenserna av översvämningar i vår tid är väl inte så märkbara. Hoan rinner genom hela den 1 mil långa byn och är mycket känslig för nederbörd i det flacka landskapet. Åtgärder vidtogs i slutet av 1980-talet för att förhindra översvämningarna men de försöken har i stort sett varit verkningslösa och har tyvärr ställt till problem i nedre delen av byn..

Maj 2010

2010-05-15-g
2010-05-15-b
2010-05-15-c
2010-05-15-d
2010-05-15-e
2010-05-15-f
2010-05-15-h

April 2013

2013-04-20

60-70 tal

översvämning 60-70 tal001
översvämning 60-70 tal002

60-70 tal

översvämning 60-70 tal003

60-70 tal

översvämning 40-50 tal002

Gissningsvis runt 1950

översvämning runt 1900

Vykort - sannolikt från 1900-talets början.

(Förlag Överhogdals Koop. Handelsförening - Foto Axel Ohrlander)

livstr_92x115
livstr_92x115
Website_Design_NetObjects_Fusion