I vår by finns 6 olika föreningar:

- Byalaget

- Fiskevårdsområdesföreningen

- Skoterklubben

- Hembygdsföreningen

- Bygdegårdsföreningen

- Jakt/skytteföreningen

För att samordna verksamheten finns en gemensam styrelse för samtliga föreningar. Styrelsen består av

Solveig Nilsson, ordförande

Sven-Gösta Larsson, ledamot

Gudrun Norberg, kassör

Ulla Hedström, ledamot

Alf Larsson, ledamot

Sven-Olof Henriksson är kassör för Byalaget och Gudrun Norberg för övriga föreningar.

 

Verksamhetsansvariga för respektive förening/område är:

 

Sven-Olof Henriksson för Forngården, 070-295 11 90

Ulla Hedström för Bygdegården, 0730-43 23 98

Sven-Gösta Larsson för Skoterklubben, 070-286 16 06

Alf Larsson för Fiskevårdsområdesföreningen, 073-511 39 46

Solveig Nilsson för Hembygdsföreningen, 0730-82 18 15

Tord Persson för jakt/skytteklubben, 070-336 51 23

Vänd dej gärna till någon av ovanstående om du har frågor!

Vill du kontakta oss via mejl är adressen: info@overhogdal.se

 

Postadress till samtliga föreningar är:

Överhogdals Forngård 588, 840 90 Ytterhogdal

Dessutom finns i byn Hog Valley MC som har sin klubblokal här.

livstr_92x115
livstr_92x115
Website_Design_NetObjects_Fusion