I vår by finns 6 olika föreningar:

- Byalaget

- Fiskevårdsområdesföreningen

- Skoterklubben

- Hembygdsföreningen

- Bygdegårdsföreningen

- Jakt/skytteföreningen

 

Postadress till samtliga föreningar är:

Överhogdals Forngård 588, 840 90 Ytterhogdal

Dessutom finns i byn Hog Valley MC som har sin klubblokal här.

Vid årsmötet 2019-03-24 beslutades att organisera styrelsearbetet inom två områden: Hembygd och Fritid.

Hembygd är föreningarna för Byalaget, Hembygdsgården och Bygdegården

Fritid är föreningarna för Fiskevårdsområdet, Skoterklubben och Jakt/Skytte klubben

Styrelsen för Hembygd:

Per Göran Björk

Ordförande

070-798 15 22

pgb8278@mail.com

Sven-Olof Henriksson

Kassör Byalaget

070-295 11 90

svhe@me.com

Gudrun Norberg

Kassör Hembygdsföreningen och Bygdegårdsföreningen

070-511 66 74

gudrunipelles@gmail.com

Ulla Hedström

Ledamot

0730-43 23 98

h.ulla@hotmail.com

Anki Tukia

Ledamot

070-608 14 95

huddingetukia@aol.com

Verksamhetsansvariga:

Forngården

Sven-Olof och Per Göran

Bygdegården

Ulla H och Yngve Hedström

Hembygdsgården

Vakant

Kontakta oss gärna via e-mail: info@overhogdal.se, alternativt direkt med någon av ovanstående

Info om styrelsen för Fritid kommer senare.

livstr_92x115
livstr_92x115
Website_Design_NetObjects_Fusion