Byns föreningar är organiserade i tre övergripande styrelseområden:

Överhogdals Byalag

Överhogdal Fritid

Överhogdal Hembygd

Byalaget ansvarar för dom bygemensamma frågorna. Däri ingår Forngårdens drift och utveckling samt bakstugan.

Består av fiskevårdsområdesföreningen, skoterklubben och jakt/skytteföreningen.

Består av  Hembygdsföreniingen och Bygdegårdsföreningen..

Styrelsen för Överhogdals Byalag

Ulla Persson  ordförande

070-334 65 20

ulla.persson@bahnhof.se

Sven-Olof Henriksson kassör

070-295 11 90

svhe@me.com

Jonas Blomqvist  sekreterare

070-540 01 76

jonasoppibyn@gmail.com

Styrelsen för Hembygd

Styrelsen för Fritid

Gudrun Norberg  ordförande

070-511 66 74

gudrunipelles@gmail.com

Sven Gunnar Svensson, kassör

070-355 44 10

marinbetong@telia.com

Sven Gösta Larsson, sekreterare

070-286 16 06

kerstin.tetta@gmail.com

Solveig Nilsson,  ordförande

0730-82 18 15

nilsson.solveig@hotmail.com

Ulla Hedström, kassör

0730-43 23 98

h.ulla@hotmail.com

Iris Sahlin, sekreterare

070-556 75 02

isahlin@hotmail.com

livstr_92x115
livstr_92x115
Website_Design_NetObjects_Fusion