I vår by finns 6 olika föreningar:

- Byalaget

- Fiskevårdsområdesföreningen

- Skoterklubben

- Hembygdsföreningen

- Bygdegårdsföreningen

- Jakt/skytteföreningen

För att samordna verksamheten finns en gemensam styrelse för samtliga föreningar. Styrelsen består av:

Sven-Gösta Larsson, ordförande

Gudrun Norberg, kassör

Solveig Nilsson, sekreterare

Birgitta Grundahl, ledamot

Ulla Hedström, ledamot

Alf Larsson, ledamot

Per Göran Björk, ledamot

Adjungerade ledamöter: Jonas Blomqvist och Sven-Olof Henriksson

Sven-Olof är kassör för Byalaget och Gudrun för övriga föreningar.

 

Verksamhetsansvariga för respektive förening/område är:

Jonas Blomqvist för Forngården, 070-540 01 76

Sven-Olof Henriksson för Forngården, 070-295 11 90

Ulla Hedström för Bygdegården, 0730-43 23 98

Sven-Gösta Larsson för Skoterklubben, 070-286 16 06

Alf Larsson för Fiskevårdsområdesföreningen, 0730-36 83 96

Solveig Nilsson för Hembygdsföreningen, 0730-82 18 15

Tord Persson för jakt/skytteklubben, 070-336 51 23

Per Göran Björk ansvarar för Byalagets övergripande frågor för Överhogdal, 070-798 15 22

Vänd dej gärna till någon av ovanstående om du har frågor!

Vill du kontakta oss via mejl är adressen: info@overhogdal.se

livstr_92x115
livstr_92x115
Website_Design_NetObjects_Fusion