Överhogdalstapeten

En av Europas märkligaste textilier är den så kallade Överhogdalstapeten. Den är den mest kompletta och bäst bevarade i Europa och hittades här i Överhogdal år 1909.

Historien börjar med att kyrkvärdens fjortonårige dräng Jonas i en vedlår i kyrkan hittar ett tygbylte som han lägger i ett av kyrkhärbrena .

Året efter, 1910, kommer konstnären Paul Jonze cyklande till byn.  Jonze var ute på inventeringsresa i länet på uppdrag av länsmuseet, dåvarande föreningen Jämtslöjd.

När Jonze klev in i kyrkhärbret upptäckte han tygbyltet som Jonas lagt där föregående år. Han insåg att det var något märkligt med byltet och fick lov av skolläraren att “låna” med sej det till Östersund. Där överlämnade han det till ordföranden för Jämtslöjd, Ellen Widén, som såg till att det rengjordes - i ett badkar!

Vid den senaste åldersbestämningen visade det sej att bonaderna är  från brytningstiden mellan hedendom och kristendom i Norden  omkring år 1000-1100, dvs vikingatidens slut och medeltidens början.

Forngårdens centrala del, muséet, består av en permanentutställning med exakta kopior av dom unika Överhogdalsbonaderna från slutet av vikingatiden, vävda med den ursprungliga vävtekniken och med tidsenlig utrustning. Originalen finns utställda på Jamtli i Östersund och utgör dess främsta sevärdhet.

I muséet återges i en kulturmiljövandring hur Överhogdalsbonaderna hittades och dåtida tillverkning av i bonaderna ingående material samt i vilken miljö de ursprungligen framställdes. Utställningen är en kulturhistorisk upplevelse i en lärande miljö och omfattar ett hundratal föremål med förklarande texter.

Forngården besöks årligen av cirka 9000 personer. Besökarna kommer från såväl Sverige som andra länder. Det är fri entré till muséet för enskilda besökare men det finns möjlighet att stödja verksamheten genom att lägga ett bidrag vid utgången från utställningen.

entre till museum
entre till utställning2

Rum 1, upptäckten

Visar hur det gick till när vävarna upptäcktes, vilka personer som var inblandade och vävarnas vidare öden.

Rum 2, redskap mm

redskap_3

Här visas vilka redskap som användes vid tillverkningen, t ex typ av vävstol och växter som användes vid färgningen mm.

Rum 3, kopian av vävarna och några tolkningar av innehållet

I det sista rummet finns en replik av alla fem delarna som har vävrs upp på nytt i stående vävstolar med samma teknik som användes när originalen skapades. Flera personer har kartlagt och vävt fr o m starten 1985. Den sista delen färdigställdes 2012. Ett omfattande projekt, totalt handlar det om fem års idogt arbete.

I rummet finns även fyra olika tolkningar av innehållet beskrivna. Betraktaren kan genom att öppna en lucka för respektive tolkning läsa om den samtidigt som dom delar av vävarna som utgör grunden till tolkningen belyses av spotlights, Dessutom finns bilder på andra berömda vävar i rummet.

väven_1
detalj_a ur bonad 2
detalj_b ur bonad 2

Du är välkommen att besöka oss på Forngårdens utställning så får du veta mer!

Öppettider mm hittar du under menyn  Info Forngården

 

livstr_92x115
livstr_92x115
Website_Design_NetObjects_Fusion