Överhogdals kyrka

kyrkan

Den första kyrkobyggnaden i byn var ett litet kapell som tillkom redan år 1466. Platsen för den nuvarande kyrkan på klippholmen vid ån Hoan är sannolikt densamma som för medeltidskyrkan. Härjedalen, och därmed Överhogdal, var på den tiden Danskt/Norskt och hörde till det katolska Trondheims stift.

 

Från det första kapellet och till idag har ett flertal nybyggnader, ombyggnader och reparationer genomförts:

- Ny  kyrka vid 1600-talets mitt eller ombyggd i samband med att Härjedalen blev Svenskt vid freden i Brömsebro 1645.

- Ny kyrka började uppföras 1744 och invigdes 1746.

- Ny klockstapel byggdes 1768

- Om- och tillbyggdes 1849-1855. Fick då den planlösning och den exteriör den har än idag.

- Mindre renoveringar 1909-1913 och 1956-1957. Det var i samband med renoveringar 1909 som den 1000-åriga Överhogdalstapeten hittades i en vedlår i sakristian. Se även under fliken Forngården.

kyrkan 1910

1910 besökte konstnären Paul Jonze Överhogdal och fann den undanstoppade Överhogdaltapeten i ett härbre invid kyrkan. Jonze tog bilden på kyrkan där reparation pågick.

I det mellersta härbret fann Jonze  den undanstoppade Överhogdalstapeten

kyrkhärbret
kapell

Kanske såg den första kyrkobyggnaden i byn ut ungefär så här Bilden visar en rekonstruktion av Stråsjö medeltidskapell, Bjuråker.

Överhogdals kyrka är en av tre i Ytterhogdal-Överhogdal-Ängersjö församling och ingår i Härjedalens pastorat. Läs mer om respektive kyrkas historia här.

 

livstr_92x115
livstr_92x115
Website_Design_NetObjects_Fusion