EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgB
Leader+färg1

Överhogdals Byalag har beviljats projektstöd för ett projekt som vi kallar Överhogdalsbonaderna - budskap från Vikingatiden. Projektets budget är på 1,5 miljoner och finansieras av Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Utveckling Hälsingebygden, bygdemedel och egen finansiering.

Stärka Överhogdalsbygdens möjlighet till tillväxt genom att satsa på en utveckling av dels Överhogdals Forngård, dels genom att skapa nya turistiska produkter i ett samarbete mellan Forngården och andra aktörer i Härjedalen m.fl.

Mål med projektet:

- Funktionellt kök och serveringslokal i Forngården.

- En ny byggnad utrustad med upplevelser för barn med hjälp av bl a modern teknik.

- Elever från skolor i omkringliggande bygder besöker muséet och de nya aktiviteterna för barn som projektet skapar

- Bussar med besökare/turister som besöker Forngården och tar del av utbudet.

- Möten/konferenser arrangeras

- Skapande av nya turistiska produkter.

- Filmer med olika ämnen som anknyter till Överhogdal och Överhogdalsbonaderna som visas i en ny byggnad.

- En ny guideupplevelse i muséet riktat gentemot barn

- Ett nytt kulturnätverk med andra muséer med huvudsyfte att marknadsföra varandra

- Infocenter, pekskärm med info om byn mm

- Ett bibliotek med skrifter/böcker om främst Överhogdalsbonaderna

Syftet med projektet är att:

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

- Planläggning och arbete med byggnation av ny byggnad samt innehåll till dom olika aktiviteterna

- Arbete med manus till filmer, guidematerial, infocenter och bibliotek

- Planläggning samt byggnation av kök och serveringslokal.

- Bearbeta kontakter, arrangera möten för att skapa nya turistiska produkter

- Bearbeta skolor, bussbolag och andra för marknadsföring av våra produkter

- Kontakta muséer och formalisera ett nätverk för ömsesidig information och marknadsföring.

- Arbeta med att organisera de ideella insatserna i projektet

Kontakt:

E-mail Byalaget: info@overhogdal.se

 

Projektet ska vara genomfört senast 31/12 2020.

livstr_92x115
livstr_92x115
Website_Design_NetObjects_Fusion