Leader Projektet- Kontakta museer och formalisera ett nätverk för ömsesidig information och marknadsföring.
- Planläggning och arbete med byggnation av ny byggnad samt innehåll till dom olika aktiviteterna
- Planlägning och arbete med byggnation av ny byggnad samt innehåll till dom olika aktiviteterna
- Planlägning och arbete med byggnation av ny byggnad samt innehåll till dom olika aktiviteterna
- Arbete med manus till filmer, guidematerial, infocenter och bibliotek
- Planläggning samt byggnation av kök och serveringslokal.
- Bearbeta kontakter, arrangera möten för att skapa nya turistiska produkter
- Bearbeta skolor, bussbolag och andra för marknadsföring av våra produkter
- Kontakta muséer och formalisera ett nätverk för ömsesidig information och marknadsföring.
- Kontakta muséer och formalisera ett nätverk för ömsesidig information och marknadsföring.

Webadmin: Jonas Strand